Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-1
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-2
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-3
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-4
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-6
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-7
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-8
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-35
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-36
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-31
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-33
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-32
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-37
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_001
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_002
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_003
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_004
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_005
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_006
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_007
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_008
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_009
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_010
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_011
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_012
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_013
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_014
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_015
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_016
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_017
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_018
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_019
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_020
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_021
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_022
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_023
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_024
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_025
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_026
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_027
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_030
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_028
Lilla Cirkus och Cirkus 220930_Sida_029

När jag gör arkivresearch sammanställer jag ibland ett underlag. Här ovan visas två exempel på det; Folkets hus vid Norra Bantorget och Cirkus på Djurgården.