Spatial Architecture Stockhoilm har tre funktioner; ett arkitektkontor, ett förlag och en webbshop. Jag gör allting själv och ofta använder jag alla tre funktioner gällande ett projekt t ex gör jag arkivresearch i ett arkitekturprojekt som sedan blir en bok som jag är förläggare till och som en del i förlagets tjänster finns boken i webbshoppen.

ARKM.1998-39-297-037
P1000422
Parallellskiss nya bostäder Erik Wallin 141113-8
Skiss på Kontorslösning i Nordic Hostels lokaler Vingråen 30 161127
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-1
Framsida- Lucies hemligheter
Grand Hotel den rika fasaden åter framsida 220726
Grand Hotel ny entré framsida 220726
Framsida Kvinnorna på Skogsbo 220726
Omslag bok Grev Turegatan 10 230510 framsida
Omslag nytryck Läkande rum framsida 230419
Omslag Ett sent uppvaknande 231129