Spatial Architecture Stockhoilm har tre funktioner; ett arkitektkontor, ett förlag och en webbshop. Jag gör allting själv och ofta använder jag alla tre funktioner gällande ett projekt t ex gör jag arkivresearch i ett arkitekturprojekt som sedan blir en bok som jag är förläggare till och som en del i förlagets tjänster finns boken i webbshoppen.

ARKM.1998-39-297-037
P1000422
Parallellskiss nya bostäder Erik Wallin 141113-8
Skiss på Kontorslösning i Nordic Hostels lokaler Vingråen 30 161127
Ursprungliga ritningar och fotografier test 141217-1
Framsida - Läkande rum - om arkitektur, psykiatri och läkande miljöer
Framsida- Lucies hemligheter
Grand Hotel den rika fasaden åter framsida 220726
Grand Hotel ny entré framsida 220726
Framsida Kvinnorna på Skogsbo 220726