Skiss på Kontorslösning i Nordic Hostels lokaler Vingråen 30 161127
Parallellskiss nya bostäder Erik Wallin 141113-8
Diamanten 8 sektion 220730
Planritning Diamanten 8 webbplats 220730
A3-04 Relationshandling entréplan Scandic hotell 220807
Idéskiss och koncept Vinterträdgård Scandic Hotell 220807 2
Idéskiss och koncept Vinterträdgård Scandic Hotell 220807
Bygglovritning med ändringar 220807
P1000422
Ny lägenhet på oinredd vind Phoebus 10 220901
Ny lägenhet på oinredd vind Phoebus 10 plan 2 220901
Planritning kontor Phoebus 10 220901
Nordic Hostels lokaler 220901
Skiss kontor i källare Vingråen 30 220901

I mitt arbete som arkitekt har jag deltagit i ett antal arkitekturprojekt med mitt företag Spatial Architecture Stockholm och några av dem visas ovan.